Scoreboard

GMS MAR 25, 2023

Es alta Anthony Louis Smith (extranjero), es baja Morris Curry (extranjero)